Priser

Priser

Første konsultasjon:                          700,-

Oppfølgende behandling:                 450,-

Behandling dobbeltime:                   700,-

Svimmelhetsvurdering:                  1000,-

Funksjonell nevrologi første:         1500,-

 

For bestilling av funksjonell nevrologi, ta kontakt på 940 34 121eller send epost til info@vesttelemartkkiropraktor.no